Als distributeur voor diverse software titels en diverse management portals voor managed service providers met een nadrukkelijke focus op security zijn wij uiteraard ook van oudsher begaan met de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in onze CRM database en de toegang tot die gegevens is ingeregeld op basis van Role Based Access en wijzigingen worden terstond doorgevoerd.

Door ons verzamelde gegevens worden gebruikt voor:

 • Relatiebeheer
 • Leveringen en facturatie
  • Ten behoeve van de leveringen worden contactgegevens van de partner én waar van toepassing van de eindgebruiker gedeeld met de leverancier van de software/de management portal. Indien het delen van gegevens niet vereist is, delen wij gegevens niet 
 • Mailings (uiteraard middels opt-in/opt-out)
  • Gerichte productinformatie
  • Branche specifieke wetenswaardigheden
 • website optimalisatie
  • wij maken gebruik van Google Analytics